May 01 2011

tęsinys

Published by under citatos,literatūra,psichologija

gerb. Zebuilos netektis (išsamiau žr. žemiau esantį įrašą apie keistą padarą, kurį velionis palaikė skrajojančiu olandu),Velykos su savo visokiais atributais kaip antai margučiais ir kiškučiais, pavasariški darbai sode ir darže dieną irgi naktį buvo ilgam išginę mane iš virtualaus pasaulio, bet užėjęs lietus, grafomanija ir priklausomybė nuo popo parginė atgalios, tiesa, neilgam, bo liko nebaigtų darbų ir pramogų, todėl naudodamasis lietaus man suteikta proga norėčiau pasidalyti su gerbiamaisiais visuomenės nariais irgi narėmis atradimais, kurių nemažai apturėjau skaitydamas tokio nedurno veikėjo, žmogaus psichikos žinovo Finno Skårderudo knygą ,,Nerimas. Klajonės po modernųjį (išleistas jau antras josios leidimas, tokiu šviesiu, kietu viršeliu):

 

Šuolis su parašiutu nėra pernelyg rizikingas. Jis tėra tikrosios gyvenimo rizikos mėgdžiojimas. Meilė, nuoširdumas ir kiti dalykai – štai tikroji rizika.

Būti šiuolaikiniu žmogumi – gyventi vejamam informacijos ir ryšių. Čia slypi rizika prarasti ryšį su pačiu savimi.

Ten, kur nėra ribų, jas reikia labai rimtai nustatyti. Ribos padeda kurti tapatumą. Tapatumo pagrindas – žmogaus gebėjimas išsiskirti iš kitų.

Prarasti tai, ko niekada neturėjai, bet ko vis tiek reikia, – dar skaudžiau. Žmogus gedi nė nežinodamas dėl ko. Žmogus visą laiką ilgisi. Ilgisi kažko – Dievo ar dar ko nors aukštesnio.

Šeima turi perduoti intymumą. Meilę pasirinkdama ir kaip priemonę, ir kaip tikslą, šeima per intymumą turi sudaryti sąlygas vaikui susikurti. Vaikai neturi paveldėti tėvų, jie turi paveldėti patys save ir savo nepriklausomąjį .

Gėda nėra kaip kaltė susijusi su kokiu nors blogiu, daromu kitiems, tai – nepasitenkinimas savimi. Aš nesu pakankamai geras.

…ligos yra ir gyvenimo formos bei veiksniai. Sirgti ar kentėti – taip pat vienas iš elgsenos būdų.

Mūsų kultūroje vis daugiau ir daugiau egzistencinių ir socialinių sąlygų paverčiama medicininėmis bėdomis. Kasdieną pripildome medicinos… anksčiau visuomenė susitikdavo turguje. Mes susitinkame poliklinikoje. …bloga sveikata yra viena iš mūsų tinkamiausių erdvių, į kurią galima pasišalinti pailsėti.

Mūsų galvojimą reguliuoja ne instinktas, ne energija, o informacija.

Didysis klausimas, žinoma, yra toks: koks iš tikrųjų gyvenimo tikslas? Retai sau šį klausimą keliame tik dėl to, kad jis yra bauginamai reikšmingas.

Mūsų gyvenimas – vaidmenų atlikimas. Mums tenka mokėti tekstus iš įvairiausių rankraščių ir pasirodyti daugelyje scenų.

Galutinis etinis įrodymas mums, suaugusiems, kad esame geri tėvai, yra mūsų vaikų gerovė. Vaikų turėjimas anksčiau buvo reguliuojamas biologinių ir socialinių būtinybių. Vaikai tradiciškai atstovavo gamtai. Dabar jie yra produktai: pasirinkimo, planavimo, mėgintuvėlio, jei prireikia, ir įsivaikinimo. Vaikai kai kuriems suaugusiesiems pirmiausia yra egzistencinis ir psichologinis projektas. … Vaikas, būdamas nenusisekęs projektas, tampa našta.

Narciziškas asmuo smarkiai stengiasi būti mylimas, tačiau jam nepavyksta, nes jis nesugeba mylėti savęs kaip kito žmogaus, kol pats nemylimas kieno nors kito. … Narcisizmą galima suprasti ir kaip būseną, kada jis ar ji nemyli savęs. Šis meilės nepakankamumas yra pats sau priešprieša. Meilės alkis maskuojamas dedant per daug aiškias pastangas, perdedant, ir aplinkybių tai dažnai klaidingai suprantamas kaip pakankama ir provokuojanti savimeilė. Tačiau, priartėję prie narcisizmo, pamatome, kaip viskas trapu ir dužu.

Turime džiaugtis, kad kai kurie žmonės, turintys meninių gabumų ir poreikį skleistis, gyveno pragarišką gyvenimą.

Daugeliui saviguoda gali tapti sava veikla ir ko nors kūrimas. Kartu su savo produktu aš nesu vienas.

Žiniasklaidos eksponavimas ir atskiro asmens garbinimas gali reprezentuoti tokį narcizišką pildymą, kai vaikiškų didingojo ir visagalybės iliuzijų įmama laikytis, tartum jos egzistuotų iš tikrųjų. Ar tokia žiniasklaidos kultūra yra indėlis į primityvizmą, kai bręstant uždelsiamas psichinis vystymasis? Ši smarkiai komercinė žiniasklaidos kultūra padeda mums įstrigti primityviuose skilimuose tarp visko-arba-nieko.

…Holivudas yra laboratorija, kurioje plėtojami nauji žmogaus variantai. Neturiu galvoje tik to, kad tai yra plastinės chirurgijos centras. Čia atliekama didelė dalis iš 80 000 kasmečių amerikiečių krūtinės korekcijų. Turiu galvoje žmogaus psichiką. Būti apšviestam yra nuoroda, kad esi kažkas. … Beverly Hilsas Santa Monikos kalnų papėdėje yra nekontroliuojamų eksperimentų su žmogaus psichika laboratorija. Žiniasklaida performuoja žmogų, nes keičia santykius tarp žmonių. Pakinta santykiai tarp artumo ir nuotolio.

Platonas (427-347 m. pr. Kr.) su nerimu kalbėjo apie savo laiko informacinę revoliuciją. Jis gyveno tuo laiku, kai raštas rimtai skverbėsi į graikų kultūrą. Dialoge Fedras jis davė žodį Tėbų karaliui Tamui: ,,Šis išradimas padarys sielas užmaršias, nes jos ilgiau nebesinaudos savo atmintimi“.

Nuotraukų pilna žiniasklaida padarė akį pranašensę už kitus pojūčius. Mažiau nei kada anksčiau mūsų meno istorijoje mes ką nors iššniukštinėjame. Akis yra ir laiko vienetas – akimirka paveikia asmenybę.

Apsimetinėjimo ir vaidybos kultūroje žmogui nelabai rūpi tas, kas iš tikrųjų teisinga.

,,Niekas neprilygsta tam, kai į tave alsuoja gyvas gyvenimas“ (Knutas Hamsunas).

Internetas yra ir mūsų kūniškumo praplėtimas, taigi jis prisideda ir prie pakitusio savęs suvokimo. Kūnas pratęsiamas per daiktus. Kūnas įžengia į intymų žaidimą su išoriniu pasauliu, būdamas santykis.

Tuštuma, nuobodis ir bereikšmybė, bandymai pasislėpti po narcizišku didingumu yra fenomenai, kurie tampa vis būdingesni moderniam žmogui.

2 responses so far

Apr 13 2011

apie Apple sėkmę

Published by under it,rimtai

apie Apple daug prikalbėta, prirašyta, pridiskutuota, tyrinėdamas savo viešraščio (dar kartą dėkoju gerb. Skirtumui už tokį gražiai lietuviškai ir lietuviškai gražų terminą) apie šią kompaniją traktatą prieš keletą metų buvo parašęs net pats Zebuila, bet negaliu nepasidalinti vienu tokiu radiniu – Gajaus Kavasakio nuomone apie Apple sėkmę ir iš tos nuomonės išsivysčiusia diskusija, o tas radinys štai čia: The secret to Apple’s success

2 responses so far

Apr 13 2011

vyrai, moterys, emocijos

Published by under aktualybės,rimtai

angliškai apie tai, kaip vyrai ir moterys interpretuoja emocijas:

The emotional depth of a turnip – do men and women read emotions differently?

Komentarai įrašui vyrai, moterys, emocijos yra išjungti

Apr 13 2011

atsakymas į Rokiškio klausimą, ar aš buvau kosmose, arba Alkoholiui – ne!

Published by under eilės,poezija

oi ne, aš kosmose dar nebuvau

ir nieko ten nečiupinėjau,

nebent apsvaigęs ar per klaidą, gal sapne,

o realybėj nieko tokio neišdarinėjau,

ir tvirtinti viešai, kad jis yra, aš negalėčiau,

kaip negalėčiau būt nei A eM Bė, nei Jot Pė eS,

kaip negalėčiau į akis žmonėms žiūrėt

padaręs ką nors negražaus,

pavogęs, pavyzdžiui mašiną

arba sugulęs su kaimyne,

arba kalbėti Kinijos valstybine kalba,

kuri vadinas mandarinų, bet ne kinų,

o girtas negalėčiau sėst už vairo

ir nuvažiuoti į Berlyną,

kur būna kino festivaliai

ir filmus visokiausius rodo,

ir prizus išdalina,

ir aktores dailias šokdina,

ir vynais, ir šampanais pavaišina,

bet man geriau alus arba degtinė,

o dar geriau neliesti jų* visai,

tada ir į Berlyną saugiai nuvažiuosi,

o gal ir kosmose kada nors pabuvosi,

o jei ir ne, tegul, juk nieko tokio…

——————————————————————————-

* alkoholinių gėrimų2 responses so far

Apr 12 2011

padaras

Published by under foto

mačiau tokį padarą, manding koks ateivis:

5 responses so far

Apr 12 2011

tėvas ir sūnus

Published by under foto

seniai užmirštame archyve aptikau tėvą ir sūnų, tai dabar l.norėčiau pademonstruoti

štai jie:

 

10 responses so far

Apr 01 2011

Tau, arba Kodėl reikia eiti pirmyn

ką aš žinau –

ne mano šis pavasaris, žmogau,

ir net ne tavo – būkim atviri,

kaip atviras lelijos žiedas vandeny,

pažvelkim tiesai į akis

ramybės sklidinu žvilgsniu,

be pykčio, be patyčių visokių,

nors ji (tiesa) gal bus skaudi, nemaloni,

lyg antstolis su segtuvu už tavo lango,

kurį užuolaidom užtraukti pamiršai,

atėjęs tavo turto aprašyt…

bet toks gyvenimas, žinok,

ir šis pasaulis ne kitoks,

kuriam tu šitiek metų gyveni

ir niekaip apsiprasti negali

nors sako tau, kad šuo ir kariamas pripranta,

bet tu – ne šuo ir ne gaidys,

ir ne raguotis koks, ir ne arklys,

juk tu – žmogus, ar ne?

žmogus gi skamba išdidžiai,

kaip varpas gaudžiantis nakty,

o žmogui apsiprasti neišeina,

todėl nepasiduok, apsišarvuok kantrybe

irgi ryžtu, o gal ir meile biškį*

ir eik tolyn, kur akys mato,

kur kojos veda dar ilgai, dar šimtą metų

o gal ir dar ilgiau, jei tavo jėgos leis,

o kelias nesibaigs, vingiuos

už jūrų marių devynių,

ten, kur dar niekad nebuvai

eik, eik, nepasiduok!

_______________________________________________________________

* viešai atsiprašau Vlkk ir kt. suinteresuotų insititucijų irgi asmenų

Komentarai įrašui Tau, arba Kodėl reikia eiti pirmyn yra išjungti

Mar 31 2011

lyrinis ekskursas

Published by under dainos,foto

pavasaris – apgavikas, bet tiek daug mulkių tiki juo ir jo kerais, tartum patvirtindami Voltero žodžius, kad iliuzija – pirmasis iš malonumų

nors tas maustytojas ir man patinka labiau už rudenį, bet aptikau tokią visai nieko rudens nuotrauką, tiesa, tokiam reginiui buvau nepasiruošęs, todėl puoliau jo gaudyti su tuo, kas pasitaikė po ranka, telefonu:

o apie pavasarį (balandį) galite rasti paspaudę čia: httpv://www.youtube.com/watch?v=BjjXL_S4Ovw (Cojus su „Kino“)

ir čia: („Deep Purple“)

ir dar čia: („A-ha“)

2 responses so far

Mar 30 2011

muzikinė dovana

Published by under dainos,muzika

ką aš žinau, skaitau, kad reikia daryti gera, gražiai sugyventi su visais, todėl noriu jums, mano mielieji, padovanoti muzikinę dovaną, juk mažos* dovanos stiprina draugystę^

spauskite drąsiai, klausykite, žiūrėkite, ypač tie, kurie neabejingi praėjusio amžiaus muzikai:

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZN3ImX-q6CM

____________________________________________________

* anot kai kurių šaltinių – smulkios

^ anot manęs – gražina visuomenę

Komentarai įrašui muzikinė dovana yra išjungti

Mar 30 2011

trečias Zebuilos išgyvenimas

kaip žinia, viduramžio* krizę išgyvena ne tik moteriškos**, bet ir vyriškos^lyties atstovai, todėl ir Zebuilą, atstovaujantį pastarajai lyčiai, vos tik išgyvenusį pasaulio pabaigą (žr. http://visuomenesveikejas.popo.lt/2011/03/28/antras-zebuilos-isgyvenimas), ištiko nauja bėda – jam ėmė slinkti plaukai, susilpnėjo raumenų tonusas ir potencija, akys vis dažniau pradėjo krypti į jaunas moteris^^, kaip tik tada viena tokia jam ir pasimaišė, dėl kurios jam protas visai pasimaišė, būtų tikrai neišgyvenęs, bet toji jauna moteris pasiūlė jam savo ranką, ir mūsų lyrinis herojus jai^^^ nepajėgė atsispirti, buvo mat bevalis, bet būtent tai – kas galėtų pamanyti, ką? – ir padėjo jam išgyventi jau trečią jį ištikusią krizę: įsitvėręs į jam ištiestą pagalbos ranką, nuėjo tolyn vingiuotu gyvenimo keliu, kuris, deja, nebuvo vien tik rožėm klotas, buvo jame ir erškėčių, ir tulpių, ir bulvių, o ir grybas kur ne kur pasitaikydavo, bet mūsų lyrinis herojus neskirdavo valgomų nuo nevalgomų, tai ir negrybavo^^^^, užtai ta jauna moteris, netrukus tapusi jo sužieduotine, grybavo^^^^^

_______________________________________________________________________

* anot kitų šaltinių – keturiasdešimtmečio, bet šis terminas nėra visiškai tikslus, nes vienus ji užklumpa daug vėliau, o kitus net gerokai anksčiau

** anot kitų šaltinių – silpnosios, bet šis terminas nėra visiškai tikslus, nes yra moterų, kurios tokios stiprios, kad ohoho, jos prie ruso buvo vadinamos bobomis su kiaušiniais, o dabar – feministėmis, tik pastarosios, skirtingai nuo savo pirmtakių, eina į frontus

anot dar kitų šaltinių – dailiosios, bet šis terminas irgi ne visai tikslus, nes dailumas dailumui nelygus, kaip ir grožis grožiui, kaip antai kas vienam gali atrodyti gražu, kitam – visai ne

^ anot kitų šaltinių – stipriosios, bet šis terminas nėra visiškai tikslus, nes yra atseit vyrų, kurie tokie, kad jeigu aš juos apibūdinčiau tai galėčiau susilaukti Europos sąjungos nemalonės, bet nemalonių aš nebijau, todėl apibūdinsiu: jie visai silpni

^^ anot kitų šaltinių – krypsta ne akys, o smegenys, akys tik reaguoja į nervų joms siunčiamus signalus

^^^ anot vienų šaltinių – jos rankai, anot kitų – kojoms, anot dar kitų – jos namui su sodu ant upės kranto, bet pats Zebuila, prisimindamas šį įvykį, kukliai nuleidžia akis ir parausta, tai nedrįstu lįsti į jo širdį

^^^^ tiesiogine ir perkeltine šio žodžio reikšme

^^^^^ perkeltine šio žodžio reikšme

6 responses so far

« Prev - Next »

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos